ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Καθημερινά στον κόσμο λαμβάνουν χώρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν δραματικά τη ζωή των ανθρώπων. Σημαντικό μέρος τους πραγματοποιείται στα διεθνή χρηματιστήρια, εκεί όπου αγοράζεται και πωλείται ο παγκόσμιος πλούτος.

Οι πολίτες και οι επενδυτές αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν όλες αυτές τις εξελίξεις, και πολύ περισσότερο να αντιδράσουν σε αυτές. Έτσι στερούνται τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν.

Η eZMarket συλλέγει τεράστιες ποσότητες δεδομένων και μέσα από εκτεταμένη επεξεργασία τους, με δικούς της, εξειδικευμένους αλγόριθμους καταφέρνει να παρακολουθεί με αξιόπιστο τρόπο όλες τις σημαντικές εξελίξεις.

Στη συνέχεια ενημερώνει κατάλληλα τους επενδυτές και τους προσφέρει ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη των αποφάσεων τους.

Η συστηματική υποστήριξη τους και τα μοναδικά εργαλεία της αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες των επενδυτών για μια επιτυχημένη δραστηριοποίηση στις αγορές και συμβάλλουν καθοριστικά στην κατανόηση του νέου ψηφιακού μας κόσμου.

Σημαντικές πληροφορίες

Η ανοδική κίνηση που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016 συνεχίζεται. Σας είχαμε ενημερώσει σχετικά. Όλη η κίνηση του διεξάγεται μέσα σε ένα καλά ορισμένο κανάλι. Η συμπεριφορά του ως προς το κανάλι αυτό, θα προσφέρει πολύτιμες ενδείξεις για την πορεία των εμπορευμάτων.

Δείτε το σχετικό διάγραμμα εδώ.

Παρά τη μακροχρόνια υποχώρηση του, δέχεται νέα βραχυχρόνια καταπόνηση. Δημιουργεί ακραίες συνθήκες και οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο των σταδιακών ενδεικτικών τοποθετήσεων.

Δείτε το σχετικό διάγραμμα εδώ.

Ακόμη ένα εμπόρευμα (το βαμβάκι) το οποίο συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Η πορεία του υλοποιείται μέσα σε ένα πολύ καλά ορισμένο κανάλι. Τα περισσότερα εμπορεύματα κινούνται ήδη ανοδικά, ενώ τα υπόλοιπα προσπαθόύν να καταγράψουν τα χαμηλότερα σημεία του πυθμένα τους.

Δείτε το σχετικό διάγραμμα εδώ.

Ενας πολύ καλά ορισμένος σχηματισμός πυθμένα, ενημέρωσε τους επενδυτές για την επικείμενη αναστροφή στην μεσοχρόνια υποχώρηση των εμπορευμάτων. Η ανοδική κίνηση που ακολούθησε ήταν αρκετά έντονη. Εξελίχθηκε μέσα σε ένα (επίσης καλά ορισμένο) κανάλι. Η τιμή του καφέ εξακολουθεί να αποτελεί οδηγό για τη δραστηριοποίηση στην αγορά.

Δείτε το σχετικό διάγραμμα εδώ.

Η ανοδική του κίνηση στο καλά ορισμένο κανάλι συνεχίζεται. Τώρα ετοιμάζεται να το λύσει καθοδικά. Εάν το καταφέρει θα σηματοδοτήσει μια διαδικασία διόρθωσης σε μερικά εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και το πετρέλαιο.

Δείτε το σχετικό διάγραμμα εδώ.