ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η eZMarket Ltd προσπαθεί να σας προσφέρει μια εναλλακτική σκοπιά των εξελίξεων σε όλο τον κόσμο.

Καθημερινά στον κόσμο λαμβάνουν χώρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Εξελίξεις που επηρεάζουν δραματικά τη ζωή των ανθρώπων.

Οι πολίτες αδυνατούν να τις παρακολουθήσουν και να αντιδράσουν σε αυτές. Η αιτία είναι η αδυναμία τους να εντοπίσουν την σωστή πληροφορία, μέσα στον ωκεανό των ειδήσεων με τις οποίες βομβαρδίζονται.

Έτσι η κοινωνία παραλύει και τα διάφορα συστήματα εξουσίας αποκτούν τη δυνατότητα να ασκούν πολιτικές χωρίς να ελέγχονται από το λαό.

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να σας κρατήσει σε επαφή με τις εξελίξεις δημιουργώντας ένα λιτό και συνεκτικό κανάλι επικοινωνίας μαζί σας.