Η μέθοδος των “τεχνητών” αξιών

Η μέθοδος (ή σύστημα) των τεχνητών αξιών στηρίζεται στην ταυτόχρονη παρακολούθηση της συμπεριφοράς μιας ομάδας τεσσάρων αξιών.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από μία χρηματιστηριακή αξία (δείκτη, μετοχή, ισοτιμία, εμπόρευμα, πολύτιμο μέταλλο, κρυπτονόμισμα) και τρεις τεχνητές αξίες οι οποίες συμπεριφέρονται σαν “ταλαντωτές”.

Οι τεχνητές αξίες παίρνουν το όνομά τους με την προσθήκη των συμβολοσειρών _Ι5, _Ι6 και Ι7 στο σύμβολο της χρηματιστηριακής αξίας.

Όλες οι παραπάνω αξίες απεικονίζονται πάντοτε σε ένα κοινό διάγραμμα, το οποίο αποτελείται πάντοτε από τέσσερις διακριτούς χώρους. Στον πρώτο χώρο απεικονίζεται η χρηματιστηριακή αξία και στους υπόλοιπους χώρους οι τεχνητές αξίες.

Καθένας από τους χώρους 2, 3 και 4 χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Αυτές ονομάζονται Άνω περιοχές, Μεσαίες περιοχές και Κάτω περιοχές.

Τα σημεία καμπής είναι τα σημεία στα οποία τα κεριά μιας τεχνητής αξίας αλλάζουν χρώμα (και συνήθως την κατεύθυνση της κίνησης τους). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι “κορυφές” και οι “πυθμένες” των τεχνητών αξιών.

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, οι κορυφές και οι πυθμένες στις τεχνητές αξίες συμπίπτουν χρονικά. Συνήθως, αντιστοιχούν σε κρίσιμα σημεία στην πορεία της χρηματιστηριακής αξίας.

Αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές είναι τα ακόλουθα

  • Η διαφορά στη συμπεριφορά της πρώτης τεχνητής αξίας από τη συμπεριφορά των άλλων δύο, αποτελεί μια ένδειξη της τάσης που ακολουθεί η χρηματιστηριακή αξία.
  • Όταν μια κορυφή ή ένας πυθμένας συμβεί ταυτόχρονα στις τρείς τεχνητές αξίες, τότε είναι πολύ πιθανό να αντιστοιχεί σε μία κορυφή ή ένα πυθμένα της σχετικής χρηματιστηριακής αξίας.
  • Όταν μια κορυφή ή ένας πυθμένας συμβεί ταυτόχρονα σε δύο από τις τεχνητές αξίες, τότε είναι πολύ πιθανό ότι η αντίστοιχη κορυφή ή πυθμένας της σχετικής χρηματιστηριακής αξίας θα δημιουργηθεί πολύ σύντομα.
  • Όσο περισσότερες κορυφές των τεχνητών αξιών βρίσκονται στην Άνω περιοχή, τόσο πιο δυνατή είναι η καθοδική ένδειξη (σήμα) που παρέχεται.
  • Όσο περισσότεροι πυθμένες των τεχνητών αξιών βρίσκονται στην Κάτω περιοχή, τόσο πιο δυνατή είναι η ανοδική ένδειξη (σήμα) που παρέχεται.