Η προσέγγιση μας

Η προσέγγιση της eZMarket για τη μελέτη της συμπεριφοράς των αξιών στηρίζεται στη  μηχανογραφική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, για να αναδειχθούν οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη χρηματιστηριακή πορεία της αξίας, όσο και στο περιβάλλον στο οποίο κινείται.

Η προσέγγιση αυτή είναι ολοκληρωμένη και  αποτελείται από δύο μέρη,

 • τη μελέτη της πορείας της αγοράς στην οποία κινείται η αξία
 • τη μελέτη της συμπεριφοράς της ίδιας της αξίας.

Εάν η αξία που εξετάζουμε είναι η μετοχή της εταιρείας VolksWagen AG, τότε  η αντίστοιχη αγορά είναι το γερμανικό χρηματιστήριο.

Μελέτη της αγοράς

Για να μελετήσουμε τη συμπεριφορά μιας αγοράς, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία

 • μετρητής αισιοδοξίας
 • συγκεντρωτικές ενδείξεις της αγοράς
 • διαγραμματική συμπεριφορά του αντιπροσωπευτικού δείκτη
 • δυναμική ανάλυση του αντιπροσωπευτικού δείκτη
 • κυματική ανάλυση (κατά Elliott) του αντιπροσωπευτικού δείκτη
 • σύγκριση με άλλες αγορές

Για το παράδειγμα της VolksWagen AG, αντιπροσωπευτικός δείκτης είναι ο DAX.

Ο μετρητής αισιοδοξίας της αγοράς είναι ένα μέγεθος που υπολογίζεται με τεχνικό τρόπο. Δεν αποτελεί κανενός είδους ερωτηματολόγιο των συμμετεχόντων ούτε το αποτέλεσμα της γνώμης των αναλυτών. Στηρίζεται στην ευκολία με την οποία κινείται κάθε μετοχή. Ο μετρητής αισιοδοξίας ταλαντώνεται γύρω από το μηδέν, κινούμενος από την ευφορία στον φόβο.

Πιέστε εδώ για να δείτε τις ενδείξεις του μετρητή αισιοδοξίας της γερμανικής αγοράς. Πρόσφατα βρέθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα ευφορίας.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά της αγοράς χρησιμοποιούμε τρείς συγκεντρωτικούς μετρητές. Τέτοιου είδους μετρητές είναι γνωστοί στη σχετική βιβλιογραφία με την ονομασία ‘Breadth Indicators’. Αποτελούν τη μεσοσταθμισμένη τιμή ενός τεχνικού δείκτη της αγοράς για μια επιλεγμένη ομάδα αξιών.

Εμείς χρησιμοποιούμε τρείς συγκεντρωτικούς μετρητές. Αυτοί είναι

 • ο Στοχαστικός Συγκεντρωτικός Μετρητής (Stochastics Breadth Indicator),  ο οποίος δείχνει τυχόν ακραία κατάσταση της αγοράς καθώς και το είδος της κίνησης (άνοδος η υποχώρηση) που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πιέστε εδώ για να δείτε τις ενδείξεις του για τη γερμανική αγορά.

 • ο Συγκεντρωτικός Μετρητής Ροής Χρήματος (MFI Breadth Indicator), ο οποίος δείχνει την ποσότητα του χρήματος της αγοράς και τη συμπεριφορά του (εισροή/εκροή)

Πιέστε εδώ για να δείτε τις ενδείξεις του για τη γερμανική αγορά.

 • ο Συγκεντρωτικός Μετρητής Δύναμης (RSI Breadth Indicator), ο οποίος δείχνει τη δύναμη  της αγοράς (η χρήση της έκφρασης ‘Δύναμη της αγοράς’ απαιτεί προσοχή)

Πιέστε εδώ για να δείτε τις ενδείξεις του για τη γερμανική αγορά.

Η διαγραμματική ανάλυση του αντιπροσωπευτικού δείκτη της αγοράς, αποσκοπεί στον εντοπισμό και τη μελέτη των γραφικών αντικειμένων που διευκολύνουν την κατανόηση της συμπεριφοράς του. Τέτοια αντικείμενα είναι
– Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης
– Οι διαγραμματικοί σχηματισμοί (κανάλια, τρίγωνα, κλπ)
– Τα χάσματα
– Οι λωρίδες Bollinger

Η αξιοποίηση τους γίνεται με όλα τα είδη διαγραμματικής απεικόνισης της πορείας μιας αξίας (γραμμή, γιαπωνέζικα κηροπήγια, Haikin-Ashi).

Πιέστε εδώ για να δείτε τη διαγραμματική ανάλυση του δείκτη DAX.

Η δυναμική ανάλυση συνίσταται στη δημιουργία δύο νέων παράγωγων αξιών. Οι αξίες αυτές συμπεριφέρονται σαν ταλαντωτές. Η δυναμική ανάλυση μεταφέρει τη μελέτη, από την αρχική αξία στις παράγωγες αξίες, οι οποίες συμπεριφέρονται σαν ταλαντωτές.

Πιέστε εδώ και εδώ για να δείτε τις παράγωγες αξίες του δείκτη DAX.

H Κυματική Θεωρία του Έλιοτ (Elliott Wave Theory), διατυπώθηκε πριν από 70 χρόνια. Χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους επενδυτές για την κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η αγορά.

Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα μακροχρόνιων προβλέψεων. Το μεγάλο της μειονέκτημα είναι η δυσκολία στον ορθό προσδιορισμό των κυμάτων.

Η αποτελεσματικότητα της αυξάνει σημαντικά όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εργαλεία. Για αυτό το λόγο, η eZMarket αποθηκεύει τα σενάρια που αναπτύσσονται από τους μελετητές της και χρησιμοποιεί σύνθετους υπολογιστικούς αλγορίθμους για να τα συνδυάσει μα τα αποτελέσματα των άλλων μεθόδων.

Πιέστε εδώ για να δείτε ένα κυματικό σενάριο για το δείκτη DAX.

Μελέτη της αξίας

Για να μελετήσουμε τη συμπεριφορά μιας αξίας, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία

 • τη διαγραμματική συμπεριφορά της αξίας
 • τη δυναμική της ανάλυση
 • την κυματική ανάλυση της (κατά Elliott)
 • τη σύγκριση των αποτελεσμάτων από τα παραπάνω με τα αντίστοιχα μεγέθη  του αντιπροσωπευτικού δείκτη ή άλλων αξιών της ίδιας αγοράς.

Μερικά από αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια για τη μετοχή της VolksWagen.

Διαγραμματική συμπεριφορά

Δυναμική ανάλυση