Καλώς ήρθατε

Βρίσκεστε σε ένα χώρο, που παρέχει στους επενδυτές, ψηφιακό υλικό και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

  • Δείτε ποιοί είμαστε,

  • Εξερευνήστε το χώρο.

  • Παρακολουθείστε το υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.

  • Μελετείστε τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης.

  • Ρωτείστε μας για επιπλέον υπηρεσίες.

Ποιά είναι η eZMarket

Η eZMarket Ltd δραστηριοποιείται σε τρείς επιχειρηματικούς χώρους

· στις χρηματιστηριακές αγορές

· στις συμβουλευτικές υπηρεσίες  και

· στην ειδησεογραφία

Η δραστηριοποίηση της στον πρώτο χώρο στηρίζεται στην παροχή

· ψηφιακού περιεχομένου και εξειδικευμένων μελετών για τη συμπεριφορά των μετοχών, εμπορευμάτων και συναλλαγματικών ισοτιμιών.

· υπηρεσιών υποστήριξης στην λήψη αποφάσεων για συναλλακτική δραστηριότητα στις παραπάνω αγορές

Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των μεθόδων που διαθέτει η εταιρεία ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η χρηματοδότηση έγινε αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.

Η δραστηριοποίηση της ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2005.

Η εταιρεία διαθέτει δικούς της αλγόριθμους αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά της επιτρέπουν να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηματιστηριακών αγορών και να παρέχει στους επενδυτές, πληροφόρηση και υποστήριξη, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Analytics

Statistics

Proprietary indicators

Combined waves

Multiway charting

Specialized queries

Pattern recognition

SOM expert system

Daily comments

Money flow monitoring