Ημερήσια ανάλυση

Η eZMarket παρέχει σε καθημερινή βάση μελέτες και σχόλια για όλα τα σημαντικά γεγονότα ελληνικών και διεθνών  μετοχών, δεικτών, εμπορευμάτων και ισοτιμιών. Τα άρθρα ημερήσιας ανάλυσης δημοσιεύονται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) στον διαδικτυακό τόπο της eZMarket, στον χώρο πρόσβασης των συνδρομητών.

Προτεινόμενη συνδρομή

40/μήνα
 • + 19% ΦΠΑ

Διαθέσιμες συνδρομές ημερήσιας ανάλυσης

Συνδρομή Α1

40/μήνα
 • + 19% ΦΠΑ

Συνδρομή Α2

100/τρίμηνο
 • + 19% ΦΠΑ
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 20 €/τρίμηνο)

Συνδρομή Α3

190/εξάμηνο
 • + 19% ΦΠΑ
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 50 €/εξάμηνο)

Συνδρομή Α4

350/έτος
 • + 19% ΦΠΑ
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 130 €/έτος)

Καθημερινή προσωπική ενημέρωση

Η eZMarket παρέχει σε καθημερινή βάση προσωπική ενημέρωση στους συνδρομητές της αντίστοιχης υπηρεσίας, δημοσιεύοντας σε ειδικό χώρο του διαδικτυακού μας τόπου τις αναλύσεις και τις μελέτες  των αξιών που τους ενδιαφέρουν. Για τη διευκόλυνση τους και για λόγους αποθήκευσης του υλικού μπορούν να τα λαμβάνουν και μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (η υπηρεσία όμως είναι η πρόσβαση σε δικό τους χώρο στον διαδικτυακό μας τόπο). Η υπηρεσία αυτή είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε συνδρομητή, και προσφέρεται σε διάφορες συνδρομές που χαρακτηρίζονται από τη χρονική τους διάρκεια και το πλήθος αξιών που περιλαμβάνουν. Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τις αξίες της καθημερινής προσωπικής ενημέρωσης, επιλέγοντας από έναν ευρύ κατάλογο αξιών.

Προτεινόμενη συνδρομή

70/μήνα
 • + 19% ΦΠΑ
 • 5 αξίες

Διαθέσιμες συνδρομές καθημερινής προσωπικής ενημέρωσης 

Συνδρομή Ε1

70/μήνα
 • + 19% ΦΠΑ
 • 5 αξίες
 • Για επιπλέον αξίες, τιμή κατόπιν συμφωνίας

Συνδρομή Ε2

170/τρίμηνο
 • + 19% ΦΠΑ
 • 5 αξίες
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 40 €/τρίμηνο)
 • Για επιπλέον αξίες, τιμή κατόπιν συμφωνίας

Συνδρομή Ε3

320/εξάμηνο
 • + 19% ΦΠΑ
 • 5 αξίες
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 100 €/εξάμηνο)
 • Για επιπλέον αξίες, τιμή κατόπιν συμφωνίας

Συνδρομή Ε4

590/έτος
 • + 19% ΦΠΑ
 • 5 αξίες
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 250 €/έτος)
 • Για επιπλέον αξίες, τιμή κατόπιν συμφωνίας

Ενδεικτικές συνδυαστικές συνδρομές

Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες ημερήσιας ανάλυσης και καθημερινής προσωπικής ενημέρωσης, εξασφαλίζετε σε προνομιακές τιμές καθημερινή ενημέρωση για την ελληνική αγορά και τις διεθνείς αγορές, καθώς και τις διαγραμματικές αναλύσεις για τις αξίες που σας ενδιαφέρουν.

Συνδρομή Σ1

90/μήνα
 • + 19% ΦΠΑ
 • Πρόσβαση στην ημερήσια ανάλυση και καθημερινή προσωπική ενημέρωση για 5 αξίες
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 20 €/μήνα)
 • Για επιπλέον αξίες, τιμή κατόπιν συμφωνίας

Συνδρομή Σ2

250/τρίμηνο
 • + 19% ΦΠΑ
 • Πρόσβαση στην ημερήσια ανάλυση και καθημερινή προσωπική ενημέρωση για 5 αξίες
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 80 €/τρίμηνο)
 • Για επιπλέον αξίες, τιμή κατόπιν συμφωνίας

Συνδρομή Σ3

450/εξάμηνο
 • + 19% ΦΠΑ
 • Πρόσβαση στην ημερήσια ανάλυση και καθημερινή προσωπική ενημέρωση για 5 αξίες
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 210 €/εξάμηνο)
 • Για επιπλέον αξίες, τιμή κατόπιν συμφωνίας

Συνδρομή Σ4

830/έτος
 • + 19% ΦΠΑ
 • Πρόσβαση στην ημερήσια ανάλυση και καθημερινή προσωπική ενημέρωση για 5 αξίες
 • Εκπτωτική συνδρομή
 • (έκπτωση 490 €/έτος)
 • Για επιπλέον αξίες, τιμή κατόπιν συμφωνίας